Nej, du kan ikke reservere anlægget, til gengæld kan du booke anlægget og fortryde din booking indtil 14 dage før afhentningsdag, og få det fulde beløb returneret.

I tilfælde af, at du ikke får brug for anlægget imødekommer vi din aflysning, sker aflysningen tidligere end 14 dage, ophæves den den fulde kontrakt og du modtager beløbet retur. Sker aflysningen mellem 8 til 14 dage, fortages en hævning på 50% af beløbet. Sker aflystningen mellem op til 7 dage forinden afhentningstidpsunktet, foretages en hævning på 80%

Betalingen sker online via web ved bestilling. Beløbet hæves ved udlejningens start // i henhold til udlejningsbetingelserne.

DJ-for en aften fylder typisk 2m i dybden og 3m bredden.

Højttaleranlægget til en middel størrelse arrangement: kalkulér med ca. 1m2 per højttaler på stander.

Højttaleranlægget til en større størrelse arrangement: kalkulér med ca. 1,5 m2 per højttaler på stander.

Små højttaleranlæg med lyseffekter kan være i mikrobiler.

Mellem højttaleranlæg med lyseffekter kan være i mellemklassebiler.

Store højttaleranlæg anbefaler vi varevogne eller lukkede trailere.

AV-udstyr kan være i mikrobiler.

Alle anlæg kan køre på alm stikkontakt (10 amp). I fleste tilfælde med højttalersystem og lamper er det samlede forbrug under 500-1100W. (vælger du røgmaskine til, skal du beregne ca 1000W særskilt dertil)

Alle kabler til det anlæg du vælger er med. Desuden er der 15m forlængerkabler til nærmeste stikkontakt.

Alle musikanlæg har miniJack kabel, til telefon / tablet / PC tilslutning inkluderet.

Alle DJ-pulte har har miniJack kabel + USB-B, til telefon / tablet / PC tilslutning.

Alle kabel-kit er lavet yderst nemme og kan kun tilsluttes på en måde. Vi laver gerne prøve-opstilling ved udleveringen hvis du ønsker denne sikkerhed.

Alle kabler skal afleveres oprullede med tilhørende stropper og i medbragte kabeltasker.

DJ-Softwaren til DJ-pulten skal DJ-selv medbringe på egen PC Du vælger den platform du ønsker. Det er DJ's ansvar at sikre pulten kan køre med valgte software.

Som udgangspunkt bliver alt anlæg gennemgået med dig ved udlevering. Alle kabler er med og bliver kontrolleret efter hver udlejning. Det er lejers ansvar, at kontrollere sine enheder kan tilsuttes

Skulle uheldet være ude, har vi supporttelefon: 23749850.

Alle priserne angives som 1-dagsleje. / brugsdage. Vælger du en længere periode bekræfter vi dette særskilt med fremsendt ordrebekræftelse. Betalingen bliver dermed angivet som Depositum

Alle udlejninger tillægges 7% forsikring, der dækker tyveri og hærværk. Selvrisiko: 3000kr per skade.

Såfremt udstyret beskadiges med overlæg (eksempelvis væske eller skadesløshed) erstattes dette i alle tilfælde til nyvarens dagspris.

Udstyret er klar til afhentning fredag fra kl 14 samt lørdag fra kl 11. Udstyret skal returneres på afleveringsdagen senest kl 13 på hverdage og lørdage inden 10.30

Det kan godt lade sig gøre. Vi overdrager kontrakten med tilhørende ansvar og forpligtigelser til denne person. Husk at personen skal være myndig (over 18 år) samt medbringe pas/kørekort/legimentation.

Hvis lejeren er under 18 år, skal en myndig person med. Personen bliver ansvarlig for udstyret.

Vores udstyr kan naturligvis leveres direkte til dig. Prisen afhænger af afstanden. Afhentningen sker efterfølgende dag efter aftale (dagtimer) - husk der skal være adgang til lokalerne på tidspunktet.

Vi ved arrangementet skal være kørende til tiden. Det er vigtigt. Vi vil meget gerne i gang så tidligt som muligt på dagen. Aftales nærmere: men forvent typisk omkring kl 10 ved et eftermiddagsarrangement og kl 13 ved et aftensarrangement.

Afhentningen sker efterfølgende dag efter aftale (dagtimer) - husk der skal være adgang til lokalerne på tidspunktet.

Udlejningsbettingelser

1: Medbring ALTID billede ID når du skal leje udstyr hos os.
2: Lejet udstyr må kun anvendes af lejeren. Fremleje kan kun ske med skriftlig godkendelse af CCPS.
3: Det lejede udstyr skal afhentes af lejeren på CCPSs adresse.
4: CCPS forbeholder sig retten til, at godkende/afvise transporten hvis denne er uforsvarlig.
5: Forudreservering af udstyr foretages med forbehold for rettidig aflevering fra tidligere lejer. CCPS er
berettiget til, uden særlig underretning, at erstatte reserveret udstyr med andet, med mindst samme
funktion.
6: Afbestilling af lejet udstyr skal ske inden 14 hverdage inden 1. lejedag. Efter de 14 dage debiteres 100%
af lejebeløbet – såfremt udstyret ikke kan udlejes til anden side.
7: Såfremt det bestilte udstyr ikke afbestilles og/eller ikke afhentes; debiteres lejen det fulde lejebeløb, dog
mindst kr. 500,00 for klargøring af udstyr.
8: Lejen beregnes på grundlag af de, til enhver tid, af CCPS fastsatte prisliste. De nævnte priser er beregnet
ud fra direkte afhentning fra butikken. Lejeprisen indbefatter ikke læsning og losning af biler. Prislisten
findes desuden på www.ccps.dk. Der pålægges grundtakst på alle lejekontrakter.
9: Lejeren tegner forsikring for det lejede udstyr via CCPS. Denne forsikring dækker udefra kommende
skader og transportskader. Forsikringsdækningen gælder i lejeperioden. Eventuelle skader skal anmeldes til
CCPS. Præmien er fastsat af CCPS.
10: Lejeren er ansvarlig for skader, som udlejer ikke får dækket af forsikringen, bl.a.:
– Mekaniske el. elektriske forstyrrelser.
– Glemt, tabt eller forlagt udstyr, eller anden bortkomst, for hvilken der ikke kan påvises præcist
skadestidspunkt og årsag.
– Tyveri
– Løse kabler, ledninger eller lignende.
– Skader der er forvoldt af lejer, skal erstattes af lejer til det lejedes gældende salgspris.
11: CCPS ER IKKE ANSVARLIG FOR EVT. SKADER FORVOLDT AF DET LEJEDE UDSTYR.
12: CCPS tager forbehold over for alm. force majeure i forbindelse med aftaler, herunder sygdom samt
øvrige kunders misligholdelse af kontraktlige aftaler.
13: Der må ikke foretages ændringer eller reparationer af det lejede, uden særlig skriftlig tilladelse fra CCPS.
Det lejede udstyr må ikke uden CCPSs skriftlige godkendelse, på denne kontrakt, medtages til udlandet.
14: Den tid, udstyret er udlejet, kaldes lejeperioden, hvorved forstås den tid, udstyret har været borte fra
CCPSs forretningssted/lager, og til rådighed i henhold lejeaftalen. Det skal bemærkes, at korteste lejeperiode
er 1 dag.
CC Pro Shop – Profilvej 36 – 6000 Kolding – 75 53 98 50 – 23 74 98 50 – www.ccps.dk
15: Den dag, udstyret forlader CCPS, regnes som første lejedag. Ved tilbagelevering regnes
tilbageleveringsdagen også som en lejedag. Hvis det lejede udstyr afleveres efter klokken 16.00 på
hverdage (dog mandag kl. 17.00) & klokken 11.00 lørdage, såfremt andet ikke er aftalt med CCPS, beregnes
der ekstra lejeperiode herfor.
16: Såfremt en aftalt lejeperiode ikke overholdes af lejeren, er CCPS berettiget til, uden varsel, at afhente
det lejede udstyr. Det samme gælder, såfremt lejer misligholder kontrakten groft, f.eks. ved udeblivelse af
lejeafgift til aftalt tidspunkt. Til ”afhentningsberettiget misligholdelse” hører også fogedforretning hos lejer,
konkurs eller anden betalingsstandsning.
17: Det lejede udstyr, må ikke uden skriftlig accept anvendes udendørs.
18: Fornyelse af lejeperiode og forlængelse heraf, sker ved ny kontrakt, hvori ny lejeperiode aftales. Under
alle omstændigheder skal det ske skriftligt.
19: Tilbagelevering af det lejede udstyr, inden udløbet af den aftalte lejeperiode, vil uden særlig skriftlig
aftale med CC ProShop, ikke berettige til nedsættelse af lejebeløbet.
20: Ved aflevering af kabler, skal de oprulles rigtigt. Der er på hver ringle et stk. strop, som billedet viser.
Kablerne afleveres på samme måde som de er blevet udleveret på. Manglende stropper debiteres med 25 kr.
Brug ikke: Brun eller klar pakke tape, der må kun anvendes god gaffa tape Kontroller selv at du har husket
alle nødvendige kabler. Depositum kr. 150,00, tilbage betales ved korrekt aflevering
21: Udskiftede lamper, samt medleverede reservelamper, skal returneres. Manglende lamper debiteres efter
CCPS prisliste.
22: På vores hjemmeside www.ccps.dk, du kan finde sanghæfter til karaoke, brugsanvisninger og
stikforbindelser til DJ pulte.
23: Det er lejers eget ansvar at kunne betjene udstyret. Vi hjælper gerne med instruktion i lejet udstyr.
24: Har du, mod forventning, problemer med det lejede udstyr, så ring til os, det er det vi er her for.
Vores tlf nr: 75 53 98 50, weekend & aften: 23 74 98 50